Deeltoets 3 (TTT) is een soort proefexamen. De instructeur kan deze aanvragen zodra je gewenste rijniveau voldoende is. Deeltoets 1 en 2 worden afgenomen door je eigen instructeur. Deeltoets 3 (TTT) wordt afgenomen door een CBR examinator, na ongeveer driekwart van je rijopleiding. De toets duurt even lang als een rijexamen en je doet dezelfde dingen. Tevens kun je tijdens de TTT vrijstelling verdienen voor het onderdeel bijzondere manoeuvres op het eerstvolgende praktijkexamen.
 
De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt met de toets bij veel kandidaten weggenomen.

Als eerste is er een ogentest. Kenteken van een geparkeerde auto oplezen op een afstand van 25 meter.

Dan volgt er een bevraging van onderdelen *buiten de auto* onder de motorkap of in de auto.

Tijdens de deeltoets heeft de examinator inzage in je leerlingboek en kan hij je vorderingen goed beoordelen. Hij zal je tevens tips ter verbetering geven. Tevens  kun je tijdens deze toets vrijstelling verdienen voor het onderdeel bijzondere manoeuvres op het eerstvolgende praktijkexamen.

Van onderstaande verrichtingen moet je er 2 in opdracht uitvoeren :

  • Fileparkeren vooruit
  • Fileparkeren achteruit
  • Parkeervak vooruit
  • Parkeervak achteruit
  • Bocht achteruit
  • Recht achteruit
  • Keren middels steken ( 3x )
  • Keren halve draai
  • Hellingproef

Bij de uitvoering van de bijzondere manoeuvres is niet alleen het technische aspect belangrijk. Er wordt vooral  gelet op de keuze die daaraan vooraf gaat zoals de plaats en het moment. 

Ook krijg je onderweg nog een situatiebespreking. Welke wordt tijdens de rit bekeken.

Wat je ook moet meenemen naar de deeltoets 3 is een geldig legitimatiebewijs.

Een belangrijk onderdeel van de deeltoets 3 (TTT)  is het zelfstandig route rijden. Dit gebeurt middels navigatie.  De kandidaat rijdt de rest van de  rit op  aanwijzingen van de examinator.  Het zelfstandig rijden zal minimaal tien tot maximaal vijftien minuten van de toets  in beslag nemen. De totale examentijd blijft hetzelfde.